آغاز ادعای بابیت

13 مهر 1391 MAP 0

سید علی محمد شیرازی با کم ترین بضاعت علمی، مدعی جانشینی سیدکاظم رشتی شد، البته داعيه او بسیار فراتر از جانشینی سید کاظم رشتی بود. … ادامه مطلب