علويان

علويان دو دسته‌اند: گروهي كه در سوريه زندگي مي‌كنند و نصيريه نيز خوانده مي‌شوند و گروهي كه در تركيه زندگي مي‌كنند و بكتاشي و غير بكتاشي نيز لقب دارند. در اين مجال، شما مي‌توانيد با كليك روي عناوين زير، مقالاتي پيرامون آنان بخوانيد:

1. علويان سوريه (نصيريه)
2. علويان تركيه (بكتاشيه و غير بكتاشيه)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*