قبر نمادین باب

قبر نمادین علی محمد باب شیرازی در دامنه کوه کرمل حیفا فلسطین
قبر نمادین علی محمد باب شیرازی در دامنه کوه کرمل حیفا فلسطین
قبر نمادين علي محمد شيرازي معروف به باب
قبر نمادين علي محمد شيرازي معروف به باب

پبر اساس منابع تاریخی، پس از اعدام علی محمد باب، جسدش را در خندقی انداختن و حیوانات وحشی آن را دریدند، از این رو این قبری که در دامنه کوه کرمل به باب نسبت داده می شود، حقیقت ندارد و نمادین است. البته برخی از منابع بابی نوشته اند که یک تاجر ایرانی – روسی جسد باب را از تبریز به تهران منتقل کرد و پس از 50 سال، باقی مانده جسد باب را در سال 1316 به بندر حیفای فلسطین در دامنه کوه کرمل بردند و در آن جا دفن کردند.

شایان ذکر است که برخی از منابع بهائی، به دریده شدن جسد باب توسط سگ ها اشاره دارند.

به هر حال، همین داستان هم، نشانه ای از ارتباط بابیت با روسیه و استعمارگران دارد، زیرا بهائیان معتقدند که یک تاجری که با روس در ارتباط بود، جسد او را به تهران منتقل کرد؛ گذشته از آن که در تاریخ ثبت شده است که نماینده دولت روسیه با یک نقاش پای جسد باب آمد و تصویری از جسد او کشید، زیرا در آن زمان دوربین نبود.

این مسئله به این معناست که باب برای دولت روسیه، ارزشمند بوده است که نماینده این کشور برای کشیدن تصویر جسدش، با نقاش بالای سرش می آید.[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*