شوقی افندی (ولی امر الله)

 شوقي افندي سومين سركرده بهائيت است كه بنا به پيش بيني عبد البهاء قرار بود آغاز كننده 24 سركرده بهائيت باشد؛ ليكن خدا نخواست و او را عقيم ساخت و هيچگاه 24 اولي الامري براي بهائيت به وجود نيامد.

شوقي افندي معروف به شوقي رباني
شوقي افندي معروف به شوقي رباني

 [subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


11 − 7 =