خاتميت آغاز عصر عقلانيت

برخي مي پرسند: آيا خاتميت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) به معناي آغاز دوران عقل گرايي صرف است؟
در پاسخ به اين پرسش، بايد دانست مراد از عقل گرايي چيست؟

اگر مراد تكامل عقل آدمي به مرتبه است كه شايستگى دين خاتم را داشته باشد، پاسخ مثبت است؛ ليكن اگر منظور اين است كه عقل انسان به مرحله اى رسيده است كه بدون نياز به وحى و راهنمايى اوليا و راهنمايان الهى زندگى كند، پاسخ منفى است. عقل انسان، در هر زمينه اي، محدوديت هايي دارد كه به تنهايي نمي تواند نيازهاي  آدمي را بر آورده سازد كه چند نمونه را مي شماريم:
به هيچ وجه نمى تواند وارد جزئيات شود. اين كه مثلا ناصرالدين شاه شخصيتى تاريخى بوده است، عقل درباره آن ساكت است و تنها تاريخ و اطلاعات موثق تاريخى است كه مى تواند در اين باره داورى كند. درباره بسيارى از احكام دينى اعم از احكام فقهى و اخلاقى نيز عقل نمى تواند داورى كند و تنها مى تواند بگويد كه در اين موضوعات كه سعادت و خير دنيا و آخرت به آن بستگى دارد به دين و راهنمايان الهى مراجعه كنيد. پس خاتميت دين نشان دهنده تكامل عقل بشرى به حدى است كه شايستگى فرا گرفتن دين كامل و غايى الهى بر وى نازل شود و از آن بهره مند شود و با نردبان دين، به تكامل غايى عقل برسد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*