نبوت عام

در این بخش، به پاسخگویی پرسش های اعتقادی و بررسی شبهات می پردازیم که برای خواندن هر یک، می توانید روی عنوان آن پرسش یا شبهه اعتقادی کلیک کنید:

۱.چرا از اول يك پيامبر نيامد و چه دليلي بر تجديد نبوت و ختم آن به يك نبي وجود دارد؟

۲. آیا پیامبران الاهی می توانند شطح بگویند و ادعای الوهیت و خدایی کنند؟

۳. چرا پيامبر و امام زن نداريم، آيا اين توهين به زنان نيست؟

۴.چرا پيامبر بايد معجزه بياورد؟ آيا برهان عقلي براي اثبات نبوت كافي نيست؟

۵. چرا بايد پيامبر همزبان و هم فرهنگ امت خود باشد؟[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*