فرق اسلامي

پژوشگران و صاحبان ملل و نحل، مسلمانان را به دو فرقه اصلي تقسيم كرده اند كه هر يك زير شاخه هايي نيز دارند: (براي مطالعه مقالاتي در باره هر يك از اين دو فرقه، بر روي هر يك كليك كنيد.)

1. شيعه

2. اهل سنت[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*