روحیه (ماری) ماکسول

روحیه (ماری) ماکسول، همسر امریکایی شوقی افندی، چهارمین سرکرده بهائیان
روحیه (ماری) ماکسول، همسر امریکایی شوقی افندی، چهارمین سرکرده بهائیان

پس از مرگ شوقی افندی، سومین سرکرده بهائیت، کشمکش شدیدی بین بهائیان بر سر جانشینی در گرفت، بسیاری از آنان رهبری همسر آمریکایی او روحیه (ماری) ماکسول را پذیرفتند.
در کنفرانس ویژه ای که با حضور سران مهم فرقه بهائیت در لندن تشکیل شد، ۹ نفر به عنوان اعضای مجلس بیت العدل انتخاب شدند.
ریاست این گروه که به بیت العدل حیفا شهرت یافت، با روحیه ماکسول بود. او نیز در سال ۱۳۷۸ هجری شمسی از دنیا رفت.[subscribe2]

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*