بیت العدل (مقر تشکیلات)

این تصویر متعلق به بیت العدل یا همان مقر تشکیلاتی بهائیان است که در اسرائیل قرار دارد و پس از آن که پیش گویی عبد البهاء واقع نشد و اولین اولوالامر بهائی، آخرین آن شد، یعنی شوقی افندی به خواست خدا، عقیم از کار در آمد، تصمیم بر آن شد که بهائیت به صورت شورایی تشکیل شده از ۹ نفر مرد اداره شود که به محل آن بیت العدل می گویند.

بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت
بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت
بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت
بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت
بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت
بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت

[subscribe2]

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*