تحري حقيقت يا مقلدپروري سران بهائيت

تحري حقيقت و نفي تقليد، يكي از مهمترين شعارهاي عوام‌فريبانه بهائيت است كه با پز آزادانديشانه بهائيت همساز است. آنان در اين تظاهر تا جايي پيش رفته‌اند كه به پيروانشان نيز القا كرده‌اند كه حقيقت‌جو هستند و از ديگران تقليد نمي‌كنند؛  اين در حالي است كه اگر ساير اديان و مذاهب در احكام و فروع دين از علما و دانشمندانشان پيروي مي‌كنند، بهائيان در همه چيز، اعم از اصول و فروع دين از حُكمرانان خود تقليد مي‌كنند؛ آنگونه كه حسين علي بهاء مي‌گويد: «کور شو تا جمالم بيني، و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوي، و جاهل شو تا از علمم نصيب بري، و فقير شو تا از بحر غناي لايزالم قسمت بي‌زوال برداري. کور شو يعني از مشاهده‌يِ غير جمال من، و کر شو يعني از استماعِ کلامِ غير من، و جاهل شو يعني از سواي علمِ من، تا با چشم پاک و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم در آيي».(1) اين جملات، آيا غير از تقليد محض، چيز ديگري است؟ نه تنها تقليد، بلكه تحقير محض است.

فراتر از تقليد در اصول و فروع دين، بايد تابع محض واليان خود، در همه شئون زندگي باشند و حتي بدون اجازه تشكيلات، حق مسافرت نيز ندارند كه اگر چنين كنند به شدت تنبيه شده و جايگاه خود در تشكيلات و حتي خانواده خود را از دست خواهند داد و طرد خواهند شد؛ آنگونه كه صادق آشچي چنين كرد و شوقي افندي، سومين سركرده بهائيان، او را از حداقل‌هاي حقوق انساني، يعني زندگي خانوادگي و همنشيني و همگفتاري با عزيزانش محروم ساخت: «اين شخص بد اخلاق و پست ‏فطرت، اخيراً مخالف دستور اين عبد، مسافرت به فلسطين نموده و وارد ارض اقدس گشته. ‏تلغرافي راجع به طرد و اخراج او از جامعه به آن محفل مخابره گرديد. به والدش صريحا اظهار و ‏انذار نمايند، مخابره با او به هيچ وجه من الوجوه جائز نه، تمرد و مخالفت نتايجش وخيم است».(2)

پانوشت
1. ادعيه حضرت محبوب، ص 427 ـ 428.
2. توقيعات مباركه، ص 41  ـ 42.

در فضاي مجازي ما را همراهي كنيد:

اينستاگرام: instagram.com/bahaiat

ايتا: eitaa.com/bahaiat

تلگرام: t.me/bahaiat_com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*