تناقض ادعای «من یظهره اللهی» با ادعای عصمت حسین علی نوری (بهاءالله)

نقد عصمت حسين علي نوري (بهاء الله) سركرده بهائيان و فرقه بهائيت

حسین علی نوری مدتی پس از مرگ علی محمد شیرازی (باب)، ادعاي «من یظهره الله» كرد(1) و خود را موعود بابیت خواند و بعد از مدتی از عصمت خود سخن راند.(2)

این نوشتار فارغ از صحت و سقم بشارت «من یظهره اللهی» علی محمد شیرازی، به بررسی تناقض دو ادعای «من یظهره اللهی» و «عصمت» حسین علی نوری می‌پردازد.

روشن است که بر پایه آثار علی محمد شیرازی، مدعی «من یظهره اللهی» نمی‌تواند ادعای عصمت کند، زیرا شیرازی در کتاب مقدس بابيان، يعني «بیان» از کُتَک خوردن و تربیت شدن «من یظهره الله» در مَکتبخانه، توسط مکتبدار سخن می‌گوید: «نهي شده کل را که طفل قبل از آن که به خمس سنين نرسيده او را تأديب به لسان نمايند و بر او حزني واقع نسازند و بعد از بلوغ آن، زياده از پنج ضرب خفيف تجاوز نکنند، آن هم نه بر لحم بلکه بستري حائل کنند… ثمره اين اوامر اين است لعل بر آن نفسي که کل از بحر جود او متوجد مي‌کردند (من يظهره الله) حزني وارد نيايد، زيرا که نمي‌شناسد معلم خود را و کل را چنانچه در ظهور فرقان تا چهل سال نگذشت، کسي نشناخت شمس حقيقت را».(3)

اين فقره از نوشتار عليمحمد شيرازي، نكات قابل توجهي را بيان مي‌كند:

1. علی‌محمد شیرازی، مبشر ظهور «من یظهره الله» است، (بر این اساس است که بهائیت او را مبشر خود می‌داند) پس بهتر از هر کسی او را می‌شناسد.

2. شیرازی بر پایه شناختی که از «من یظهر الله» دارد، آشکارا می‌گوید: مدعی «من یظهره اللهی»، تربیت الاهی ندارد، از این‌رو اشتباهاتی انجام می‌دهد که معلم مجبور می‌شود برای اصلاح، او را تنبیه کند.

3. اگر علي‌محمد شيرازي راست مي‌گويد، بر اساس این سخن او، حسین‌علی نوری، یا می‌تواند معصوم باشد یا من یظهره الله، چون جمع این دو موجب تناقض است و بی‌شک یکی از ادعاهای عصمت یا من یظهره اللهی حسین‌علی نوری دروغ است، پس چون او در يكي از ادعاهايش دروغگو است، بی‌شک معصوم نخواهد بود.

4. اگر ادعای کتک خوردن من یظهره الله در مکتبخانه دروغ باشد، بی‌شک حسین علی نوری نه من یظهره الله است و نه معصوم، زیرا هر چند که ادعای عدم عصمتش تکذیب می‌شود؛ ولی اساس ادعای من یظهره الله او با تکذیب علی محمد شیرازی مورد تردید قرار می‌گیرد، از این‌رو او من یظهره الله و دارای جایگاه نبوت و رسالت الاهی نیست که معصوم باشد، چون اصل بشارت و وعده دروغگو (اگر علي‌محمد شيرازي دروغگوباشد) منتفی است تا پیامدی داشته باشد که وعده دهنده انکارش کرده است.

بنابراین در هر صورت حسینعلی نوری نه «من یظهره الله» است و نه دارای جایگاه عصمت.

يادسپاري: البته از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه حسينعلي نوري نمي‌تواند «من يظهره الله» باشد، زيرا او دو سال پيش از تولد علي‌محمد شيرازي به دنيا آمده است، پس نمي‌تواند پس از اين كلام عليمحمد شيرازي، اين مراحل را طي كند و به مكتب برود.

پانوشت
1. بهاء الله و عصر جديد، ص 40.
2. اقدس، ص 45.
3. بیان فارسی، ص 283.

در فضاهاي مجازي ما را همراهي كنيد:

t.me/bahaiat_com
eitaa.com/bahaiat
sapp.ir/bahaiat.com
instagram.com/bahaiat

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*