علت تقابل بهائیت با انقلاب اسلامی ایران

فارغ از آیین، فرقه یا جریان بودن بهائیت، یا سیاسی بودن یا مذهبی بودن آن یک پرسش وجود دارد که ذهن هر متحری حقیقت و پژوهشگری را به خود مشغول می‌کند: «چرا بهائیت با انقلاب مردمی ایران در تقابل است؟»

واقعاً چرا؟ علت این همه موضع گیری و تقابل چیست؟ چرا تشکیلات بهائی میان ایران پیش و پس از انقلاب تفاوت می‌گذارد؟

در تبیین این چرایی به چند موضوع باید توجه داشت:

1. شعار عدم مداخله در سیاست

بهائیان بر اساس این شعار می‌بایست از حکومتها پیروی کرده و هیچ‌گونه سرپیچی و تقابل با آنان نداشته باشند؛ اگر از برخورد حکومت ایران با بهائیت پرسیده شود، باید گفت که همه حکومت‌ها قوانینی دارند و با قانون شکنان برخورد می‌شود و ایران نیز از این قانون مستثنی نیست، و تعالیم بهائیت نیز این را تأیید می‌کند که باید از قوانین هر حکومتی (به صورت عام) تبعیت کرد: «تکليف احبّای الهی اطاعت و انقياد حکومت است خواه استقلال و خواه مشروطه.»(1)
مگر سران بهائیت امر به اطاعت و نهی از سرپیچی از حکومت نکرده‌اند:
عبدالبها مگر نمی‌گوید حق ندارید بدون اجازه حکومت کوچکترین قدمی بردارید:
«باری بنصّ قاطع جمال مبارک روحی لاحبّائه الفدا ابداً بدون اذن و اجازه حکومت جزئی و کلّی نبايد حرکتی کرد. و هر کس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی نمايد مخالفت بامر مبارک کرده است و هيچ عذری از او مقبول نيست. اين امر الهی است ملعبه صبيان نيست که نفسی چنين مستحسن شمرده و بميزان عقل خود بسنجد و نافع داند. عقول بمنزله ترابست و اوامر الهيّه نصوص ربّ الارباب. تراب چگونه مقابلی با فيوضات آسمانی نمايد لعمرک هذا وهم مشهود و کلّ من خالف سيقع فی خسران مبين.»(2)

او در جای دیگری می‌گوید: «بعضی نفوس اوامر قطعيّه الهيّه را بهوای نفسانی اهمّيّت ندهند و مخالفت را در بعضی موارد نظر بمصلحت و حکمت جايز دانند و اين از ضعف ايمان و عدم اعتقاد و قلّت ثبات و تذبذب حاصل گردد. امر قطعی الهی اين است که بايد اطاعت حکومت نمود اين هيچ تأويل برنميدارد و تفسير نميخواهد. از جمله اطاعت اين است: کلمه‌ای بدون اذن و اجازه حکومت نبايد طبع گردد و السّلام و من خالف ذلک خالف امرالله و انکر آياته و جاحد بنفسه و استکبر عليه و استحسن راية السّقيم و ترک نصّاً قاطعاً من ربّه المنتقم الشّديد.»(3)

همچنین عبدالبهاء درباره بهائی بودن یک شخص در بهائیت می گوید: «میزان بهائی بودن و نبودن این است که هر کس در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه‌ی خویش حرفی زند و یا حرکتی نماید، همین برهان کافی است که بهائی نیست و دلیل دیگر نمی‌خواهد.»(4)

به این نکته نیز باید توجه کرد که بهائیان ایران آزادند و آزادانه زندگی می‌کنند و تا زمانی که هنجار‌شکنی و قانون را نقض نکنند، برخورد حکومتی با آنان صورت نمی‌گیرند و شاهد آن نیز حضور بهائیان بسیاری است که آزادانه در مناطق گوناگونی از ایران زندگی می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی قانون شکنی کرد، فارغ از دین و مذهبش با او برخورد می‌شود همانگونه که اگر یک مسلمان علیه امنیت ملی اقدام کند یا جرم دیگری مرتکب شود، این را پای دین و مذهبش نمی‌گذارند و با او برخورد می‌کنند.

2. صلح عمومی

بهائیان از صلح عمومی و عدم نزاع و … سخن می‌گویند، در حالی که پیوسته از حکومت‌های جنگ‌افروز و ظالم حمایت کرده و علیه مردم جنگ ستیز و حاکمان صلح‌طلب و ظلم‌ستیز موضع گیری کرده‌اند؛ برای نمونه ایران پیش از انقلاب چون در دست استعمارگرانی همچون انگلستان و آمریکا و … بود و بهائیانی همچون هویدا و … در رأس حکومت بودند، مورد علاقه بهائیان و مورد تعریف و تمجید آنان بود، ولی ایران پس از انقلاب مردمی، مورد نفرت و ستیز بهائیان است، در حالی که نه تنها جنگ افروزی نکرده، بلکه از همه ملت‌های ستمدیده حمایت می‌کند؛ از فلسطینیان، سوریان، یمینیان، میانماریان، عراقیان، افغانستانیان و …

جالب است که بهائیت مدعی صلح عمومی در جنگهای لبنان و فلسطین با اسرائیل، به ویژه جنگ غزه، از اسرائیل حمایت می‌کند، نه مردم مظلوم بمباران شده! در تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، علیه ایران اقدام می‌کند و حتی در شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران گام برمی‌دارد و حتی در التهاب‌های بازار و فسادهای اقتصادی علیه مردم اقدام می‌کند.

آیا بهائیان صلح را اینگونه معنا می‌کنند؟

با وجود این نکات، تناقضات بهائیت روشن می شود:

1. تناقض در شعار عدم دخالت در سیاست
2. تناقض در شعار صلح عمومی
3. تناقض در فرمان سران بهائیت در تبعیت از حاکمان و حکومت و رفتار بهائیان در ستیز با حاکمان و حکومت

پانوشت
1. گنجینه حدود و احکام، ص 464.
2. همان، ص 463 ـ 464.
3. همان، ص 464.
4. مجله‌ی اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان ایران، شماره 5، دی 1325 ه‍.ش.

مقالات مرتبط
1. علت مظلوم‌نمایی بهائیان و جنجال حقوق بشری بهائیت علیه حکومت ایران
2. عدم مداخله بهائيان در سياست
3. جایگاه قانون حکومت در آثار و تعالیم بهائیت

لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:

ایتا:
https://eitaa.com/bahaiat

تلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*