معجزه در نگاه عباس افندی (عبدالبهاء) دومین سرکرده بهائیت

اثبات ادعاهای نبوت و امامت پیوسته با معجزه همراه بوده است. معجزه، کار خارق العاده ای است که از توان نوع بشر خارج است، از این رو مدعیان دروغین امامت و نبوت که از پشتوانه الهی برخوردار نیستند، توان آوردن معجزه را نیز ندارند. آنان از یک سو فرستادگان الهی را مصدر معجزات می دانند و از سوی دیگر به گونه ای برخورد می کنند که آنان از خواست خود منصرف شوند.

عباس افندی (دومین سرکرده بهائیت) در پاسخ به پرسشی درباره معجزه می نویسد: «مظاهر مقدّسه الهيّه مصدر معجزاتند و مظهر آثار عجيبه هر امر مشکلی و غير ممکنی از برای آنان ممکن و جايز است زيرا بقوّتی خارق العاده از ايشان خارق العاده صدور يابد و بقدرتی ماوراء طبيعت تأثير در عالم طبيعت نمايند از کلّشان امور عجيبه صادر شده ولی در کتب مقدّسه اصطلاح مخصوصی موجود و در نزد آنان اين معجزات و آثار عجيبه اهمّيّتی ندارد حتّی ذکرش نخواهند، زيرا اگر اين معجزات را برهان اعظم خوانيم دليل و حجّت از برای حاضرين است نه غائبين.»(1)

وی در جای دیگری در پاسخ به کسی که برای شناخت حق از باطل و احراز حقانیت بهائیت از عباس افندی معجزه می خواهد می گوید: «هر چند حقّ ندارند، زيرا حقّ بايد خلق را امتحان نمايد نه خلق حقّ را ولی حال اين قول مرغوب و مقبول امّا امراللّه دستگاه تياتر نيست که هر ساعت يک بازی در بياورند و هر روزی يکی چيزی بطلبد در اين صورت امراللّه بازيچه صبيان شود.»(2)

بر این اساس است که سران بهائیت هیچ گاه برای اثبات حقانیت خود معجزه ای نیاورده اند…

پانوشت
1. مفاوضات، ص 77.
1. مفاوضات، ص 22.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سه × 4 =