حسين علي نوري (بهاء الله)، پيامبر يا خداي بهائيت؟

علي‌محمّد شيرازي و حسين علي نوري در موارد بسياري به خاتميت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و شريعت اسلام اعتراف کرده‌اند که نمونه‌هايي از آن‌ها را گزارش مي‌کنيم:
– علي‌محمّد شيرازي در سال 1262ق (پیش از آشنایی و الگوگیری جدی از جریان‌های پیشین) درباره نسخ نشدن اسلام و ماندگاري احکام اين شريعت الهي و پاسداري چهارده نفس مقدس از اين شريعت مي‌نويسد: «نفس دين و اهل آن به قدرت الله ترقي نموده‌اند تا يوم ظهور حقيقت محمّديه (صلي الله عليه و آله» که مقام دين و اهل آن به مقام فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر رسيده بوده فتبارک الله احسن الخالفين و از اين جهت است نسخ شرايع و ملل لاجل آنکه تکليفي که به يوم نطفه بوده هر گاه به يوم مضغه شود، محض ظلم است و بعد از آن که تکليفي که به مقام خلق لحميه تعلق گرفت به علت اينکه تبديلي از براي او مقدر نشده، اين شريعت مقدسه (اسلام) هم نسخ نخواهد شد، بل حلال محمّد (صلي الله عليه و آله) حلال الي يوم القيمه و حرام محمّد (صلي الله عليه و آله) حرام الي يوم القيمه و بعد از آنکه نطفه دين و اهل آن به مقام خلق انسانيت رسيد، خداوند عالم ايشان را تکليف به اوامر دين مبين فرموده و تا به بلوغ مشعر توحيد نرسيده، حفظ دين و اهل آن را به چهارده نفس مقدس فرموده و بعد از آن که اهل دين به اول سنه بلوغ رسيده، غيبت از براي حجت خود امر فرموده و خلايق را حکم به اتباع حجت خود فرموده تا اينکه به مجاهدات نفس ترقي به مقام علم و اجتهاد براي ايشان حاصل شود.»(1)

بر اساس اين اعتراف علي‌محمّد شيرازي، شريعت اسلام نسخ نخواهد شد و احکامش تا قيامت جاودان خواهد بود؛ پس دين جديدي که ناسخ اسلام و احکام آن باشد، نخواهد آمد و ادعاي نسخ اسلام توسط بهائيان باطل و بيهوده است؛ مگر آن كه در پي رد سخن علي محمد شيرازي باشند كه اگر چنين شود، سخن كسي را رد كرده اند كه مدعي هستند مبشر بهائيت است.

با اين سخن علي محمد شيرازي، يك پرسش پيش مي آيد كه جايگاه حسين علي نوري كجاست؟ وقتي علي محمد شيرازي از خاتميت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) سخن مي‌گويد و حلال و حرام شريعت اسلام را پا برجا مي‌داند، پس شريعت تازه اي به نام بهائيت نخواهد آمد، پس حسين علي نوري كيست؟

اين جمله علي محمد شيرازي نياز به تأويل و توجيه ندارد و نيازي نيست كه بهائيان گرامي براي پاسخگويي خود را به زحمت بيندازند، زيرا اشراق خاوري به اين پرسش پاسخ داده است. او در باره جايگاه حسين علي نوري مي‌نويسد: «مقام اين ظهور عظيم و موعود کريم از مظاهر سابقه بالاتر است، زيرا نبوت به ظهور محمّد رسول الله ختم گرديد و اين دليل است که ظهور موعود عظيم، ظهور الله است.»

بنابراين، حسين علي نوري خداي بهائيت است، نه پيامبر آنان، زيرا هم علي محمد شيرازي مي‌گويد نبوت به پيامبر اسلام (صلي الله عليه و اله و سلم) ختم شده است، هم اشراق خاوري مي‌نويسد نبوت به ظهور محمد رسول الله ختم گرديد و در ادامه مي‌افزايد كه اين ظهور موعود عظيم، ظهور الله است؛ پس كار آسان شد و جايگاه حسين علي نوري نيز روشن شد؛ او خداي بهائيت است.

پانوشت
1. صحيفه عدليه، همان، ص 8 – 9.
2. رحيق مختوم، ج 1، 78.

مقالات مرتبط:
1. خداي بهائيت در يك نگاه

2. حسين علي نوري (بهاء الله)، پيامبر يا خداي بهائيت؟ 

3. خاتمیت پیامبر اسلام در قرآن کریم 

4. بهائیت و خاتمیت

5. اعتراف سران بابيت و بهائيت به خاتميت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام 

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


20 + پنج =