توهين حسين علي نوري (بهاء) به مخالفان خود

بهائيت از جمله جريان‌هايي است كه خوشگفتاري و خوشرفتاري را به خوبي در ظاهر رعايت مي‌كنند و اين منش را يكي از جاذبه‌هاي خود قرار داده و ديگران را به اين وسيله به خود جذب مي‌كنند و از سوي شعار تحري حقيقت مي‌دهد و ديگران را به تحقيق فرا مي‌خواند؛ ليكن بررسي سيره گفتاري و كرداري سران اين فرقه حقيقت ديگري را آشكار مي‌سازد و روشن مي‌كند كه اين جريان بر خلاف ظاهر آراسته خود، باطني زشت و سراني بدگفتار و زشت كردار دارد كه به تعاليم خود نيز پاي‌بند نيستند.

حسين علي نوري (سركرده بهائيت و معروف به بهاء الله) از جمله سران اين جريان است كه تحمل مخالف را ندارد و درباره مخالفان خود مي‌گويد: «تالله الحق من ينكر هذا الفضل الظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيم انتهي.»(1) آري حسين علي نوري درباره كسي كه منكر او شود سفارش مي كنند كه در باره مادرش تحقيق كنيد و در حقيقت در پي توهين و نسبت فحشا دادن به مادر منكر است.

او همچنين در جاي ديگري درباره كسي كه بغضي از او به دل دارد، مي‌نويسد كه شيطان بر فراش مادرش داخل شده است: «قل من كان في قلبه بغض هذا الغلام فقد دخل الشيطان علي فراش امه كذلك تلقي عليكم القول…»(2)

بنا بر اين، از يك سو حقيقت خوش‌گفتاري سران بهائيت روشن مي شود و از سوي ديگر حقيقت شعار تحري حقيقت آشكار مي‌گردد و همگان مي‌فهمند كه اگر كسي تحقيق و تحري كرد و به اين نتيجه رسيد كه حسين علي بهاء بر حق نيست و بهائيت را نپذيرفت، بايد نسبت فحشا به مادرش بدهد.

اين حقيقت بهائيت است كه تحري حقيقت را يك شعار مي‌داند و در عمل به آن پايبند نيست و در يك جمله بر اين باور است كه يا با ما يا عليه و هر كه با ما نيست، پس به هر وسيله ممكن بايد بر او تاخت، حتي اگر شده با نسبت ناروا و فحشا دادن به مادرش.

پانوشت
1. گنج شايستگان، اشراق خاوري، ص 78 .
2. همان، ص 79.
مقالات مرتبط

نگاه بهائيان به آذريها و ترك زبانان

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

2 Comments

  1. گنج شايستگان، اشراق خاوري، ص ۷۸ – ۷۹.را دیدم چنین مطلبی در آن صفحات و بلکه چند صفحه قبل و چندین صفح بعدش چنین چیزی وجود ندارد و اصلا مباحث چیز دیگری است.

    • دوست عزيز، سلام
      اين مطلب در پايين صفحه 78 كتاب گنج شايستگان، نوشته اشراق خاوري، چاپ موسسه ملي مطبوعات امري، سال 124 بديع آمده است.
      عكس متن به مقاله بالا اضافه مي شود.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


2 × یک =