تشابهات بهائيت به جريان دروزيه

درباره اباحه گري و ازدواج با محارم در بهائيت، مقالات بسياري نوشته شده است؛ ليكن اين نوشتار با مروري بر برخي اسناد اين احكام، به پيشينه تاريخي اينگونه احكام در جريان دروزيه مي پردازيم.
حسين‌علي نوري در باب ازدواج با محارم، تنها ازدواج با زن پدر را حرام مي‌داند: «قد حرّمت عليکم ازواج آبائکم»(2) و ديگر سران بهائيت درباره ازدواج با محارم سكوت كرده‌اند.

عباس افندي دراين‌باره مي‌نويسد: «چون امر بهائي قوّت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج به اقربا نيز نادر الوقوع گردد».(3) اشراق خاوري نيز از او گزارش مي‌كند كه نوشته است: «اي بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد رجوع به آيات نمائيد و تا بيت عدل عمومي تشکيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون به آن يوم است.»(4)

همچنين آورده است كه گفت: «ولي اقتران اقارب غير منصوصه راجع به بيت العدل … باري آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهي است هيچکس تجاوز نتواند.»(5)

در تاريخ دروزيه درباره ازدواج با محارم آورده اند: «در زمان خلافت و امامت ششمين خليفه فاطمي (الحاکم بامر الله) عده‌اي از اسماعيليان به رهبري شخصي به نام درزي، قائم به الوهيت «حاکم» شدند و چون عقايد و انديشه‌هاي درزي همچون جواز ازدواج با محارم، الوهيت، حاکم، عقيده به تناسخ، حلول خدا در انسان و … مورد پذيرش مردم مصر قرار نگرفت، او ناچار به ترک مصر و مهاجرت به شام شد. بدين ترتيب فرقه‌اي به نام دروزيه پديد آمد.»(1)

در يك نگاه كوتاه به اين گزارش، شباهتهاي فراواني را مي يابيم كه ميان بهائيت و دروزيه وجود دارد؛ از جمله ازدواج با محارم و ادعاي الوهيتي، حلول و … كه هم در بهائيت هست و هم در دروزيه.

پانوشت
1. نصيري، محمّد، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 127.
2. نوري، حسين‌علي، اقدس، ص 104.
3. افندي، عباس، مكاتيب، ج 3، ص 371.
4. اشراق خاوري، عبدالحميد، گنجينه حدود و احكام، ص 186.
5. همان، ص 185 – 186.

مقالات مرتبط:

– لواط، زنا و ازدواج با محارم در بهائيت

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


1 × چهار =