عدم مداخله بهائيان در سياست

يكي از تعاليم بهائيت، عدم مداخله در سياست است. تشكيلات بهائي، از جدايي دين از سياست دم مي زنند و به ظاهر پيروان خود را به تبعيت از قوانين حاكمان فرا مي خوانند؛ حسين علي بهاء در اين باره مي گويد: «کسی حق اعتراض بر کسانیکه بر مردم حکومت میکنند را ندارد آنان را با آنچه نزدشان است رها کنید و به قلب ها توجه کنید.»(1)

حال چند سئوال:

آيا تبعيت بي چون و چرا از قوانين حكومتي، همان برده پروري مدرن نيست كه حاكمان و سلاطين هر چه مي خواهند و مي گويند را انجام دهيم و هيچ؟

آيا اگر قوانين حاكمان ظالمانه بود و حق شهروندي انسانها ضايع شد هم نبايد دم زد؟

اگر رعايت قانون به اين اندازه مهم است، چرا بهائيان در ايران كه تبليغ بهائيت ممنوع است، دست به تبليغ مي زنند؟

پانوشت
1. «ليس لأحدٍ اَنْي عترضَ علی الّذين يحکمونَ علی العباد دَعُوا لهم ما عندهم و توجّهوا الی القلوب». كتاب اقدس، حسين علي نوري، بند 95.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


13 − 1 =