فساد جنسي در بهائيت

بهائيت براي حفظ ظاهر، آشكارا از جواز ازدواج با محارم سخن نگفته است و پيوسته به جاي ديگر و آينده حواله داده است، از اين‌رو عباس افندي پاسخگويي پرسشِ از حكم ازدواج با محارم را به بيت العدل واگذار كرد. بيت العدل نيز دراين‌باره چنين پاسخ مي‌دهد: «شما راجع به محدوديت هاي حاکم بر ازدواج با اقارب، سواي موردي که ازدواج با زن پدر را ممنوع مي‌سازد، سوال کرده‌ايد بيت العدل همچنين خواسته‌اند به اطلاع شما برسانيم که آن معهد اعلي، هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تکميلي راجع به ازدواج با اقارب، مقتضي نمي‌داند بنابر اين در حال حاضر تصميم‌‌گيري در اين مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده.»(1)

واگذاري تشريع احکام به بيت العدل، به معناي جايگاه شارعيت اين مجلس است. حال چگونه ممکن است اشخاصي که از راه انتخابات بر رأس امور بهائيان راه يافته‌اند، داراي مقام شارعيت باشند، زيرا بر اساس ادله عقلي يک انسان مادي و محدود (علم و قدرت) نمي‌تواند داراي مقام شارعيت باشد. اين در حالي است که بيت العدل نه نفر با 9 ديدگاه متفاوت است؛

نظريه اجتهاد بيت العدل نيز نمي‌توان اين اشکال را رفع کند، زيرا تحريم و تحليل احکام اگر از کتاب و سنت علي‌محمد شيرازي و حسين علي نوري گرفته شده باشد، به گونه‌اي قابل توجيه است؛ ليکن در کتاب و سنت اين دو نيز (جز اجازه ازدواج خواهر و برادر توسط شيرازي و حرمت ازدواج با زن پدر توسط نوري) حکمي براي ازدواج با محارم بيان نشده است که بيت العدل بخواهد از روي اجتهاد اين احکام را بيان کند.

گفتني است اين شيوه بيان احکام (واگذاري عباس افندي به بيت العدل و شانه خالي کردن بيت العدل و محول کردن به مردم)، يك بام و دو هوا است كه نشان مي‌دهد بهائيت اهتمامي بر اعلام حرمت ازدواج با محارم ندارد.

د. آزادي‌هاي جنسي علي محمد شيرازي نتيجه‌اي جز زنا زنان شوهردار ندارد که اين حکم خلاف سيره اديان الهي است و سبب فروپاشي نظام خانواده مي‌شود. نمونه آن، گزارش كتاب بديع است كه علت ناراحتي حسين‌علي نوري از برادرش يحيي (صبح ازل) را زناي وي و اطرافيانش با همسر علي‌محمّد شيرازي مي‌داند: «علت و سبب اعظم کدورت جمال ابهي از ميرزا يحيي الذي لا اله الا هو اين بوده که در حرم نقطه اولي روحي ما سواه فداه تصرف نمود با اينکه در کل کتب سماوي حرام است و بي شرمي او به مقامي رسيد که … بلکه او پس از ارتکاب وقف مشرکين نمود.»(2 و 3)

پانوشت
1. بيت العدل، پيام 15 ژانويه 1981.
2. بديع، ص 379.
3. حضرت بهاء الله، ص 104.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


بیست + 12 =