علت نقطه گرايي فرق انحرافي

آن چه از نقطويان گزارش مي‌شود، در حد ادعايي است كه قابل اثبات نيز نيست. از سوي ديگر هيچ يك از اديان الهي از نقطه و نقطه‌گرايي سخن نگفته‌اند و سران بابيت و بهائيت، همچون سران نقطويه در پي آن بودند كه سستي‌ها و كاستي‌هاي خود را در پناه سخناني مبهم و پيچيده مخفي سازند و به مخاطبان خود القا كنند كه ابهام كلام ما نشانه ضعف فهم شما و دليل بر حقانيت ماست و اين گونه خود و جريانشان را از انكار افكار عمومي برهانند.

بابيان، سپس بهائيان به پيروي از اين شيوه علي محمد شيرازي در گرايش به نقطه و حروف در رفع ناتواني هاي خود، او را «نقطه اولي» لقب داده و راه نقطويان پيشين را ادامه دادند.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


10 + چهارده =