جرم بهائيان زنداني در ايران، سرقت يا بهائيت؟

بهزاد ذبیحی ماهفورجکی، سخنگو، معلم و مبلغ فرقه ضاله بهائیت ساری که در مراسمات فرقه، خود را لیدر معرفی می کند به مدت 5 سال از زمان اسکان در آپارتمان تازه ساخت خود با بستن سیم رابط بین فاز ورودی و خروجی در پشت کنتور دیجیتال برق، اقدام به سرقت برق نموده است. در این رابطه مأموران اداره برق مورخه 1/12/94از کنتور بازدید و دستکاری در کنتور را تأیید کردند.

او برای فرار از این تخلف محرز یکی از ساکنان آپارتمان خود را متهم نمود که در مجاورت کنتور برق او کنتور داشته و به اشتباه برق وی را دستکاری کرده است. این عنصر بهائی که خود را به اصطلاح قانونمند می داند چون در اتهام زدن به دیگران موفق نشد برای فریب افکار عمومی عناصر بهائی در این شهر در فضای مجازی و سایت های مربوط به بهائیان و شبکه های ماهواره ای این اتفاق را پرونده سازی از سوی متعصبین دینی مذهبی شیعه مرتبط با دستگاه های امنیتی و قضایی دانسته است تا موفقیت پوشالی خود را به عنوان یک اسوه بهائی در بین آحاد بهائیان از دست ندهد.

اگر چه تا اندازه ای توانست سایت ها و فضاهای مجازی را فریب دهد اما بعد از آن که در دادگاه محکوم شد تمام نقشه های او نقش بر آب شد.

منبع: فرقه نيوز

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


ده + دوازده =