ارتباط تنگاتنگ بهائيت و اسرائيل

تأكيد بهائيان بر يهودي بودن اورشليم (و بقاياي معبد يهوديان در آنجا) از يك سو و تأكيد يهوديان بر مركز بين المللي جريان بهائيت در حيفا و عكا (به ويژه كوه كرمل، قبر عبد البهاء و اقامتگاه سران بهائيت د رعكا و قبر حسين علي نوري در نزديك يان شهر و مسافرت بهائيان همه كشورها براي زيارت به آن مناطق) از سوي ديگر، نمونه‌اي از اين ارتباط است.

شوي افندي (سومين سركرده بهائيت) در موضوع تأكيد بر يهودي بودن اورشليم، ضمن ارسال تلگرافي به محفل ملي بهائيان آمريكا، آشكارا تأييد مي‌كند كه با تشكيل دولت اسرائيل و حمايت آن‌ها، كار ساخت تأسيسات مركز جهاني بهائيان و تشكيل سازمان رهبري بهائيان و … ممكن شده و اين امر از بركت وجود دولت تازه تشكيل اسرائيل است.(1)

تشكيل شوراي ملي يهود در تل آويو (دولت اسرائيل) و پايان قيوميت انگليس در فلسطين و به رسميت شناختن ترومن (رئيس جمهور وقت آمريكا) و ملاقات شوقي افندي با رئيس جمهور اسرائيل در فروردين 1332 ش، در بيت مبارك! سخنان شوقي درباره اظهار تمايل بهائيان به اسرائيل و تذكر رئيس جمهور اسرائيل مبني بر ملاقات چند سال قبلش با عباس افندي (عبدالبها) (2) همه نشان از ارتباط تنگاتنگ يهوديان و بهائيان دارد.

پانوشت
1. تلگراف 24 دسامبر 1951 به محفل ملي بهائيان آمريكا.
2. مجله اخبار امري، سوم تير 1333، ش 3.

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


چهار − سه =