جایگاه علم آموزی در بابیت و بهائیت

همه عقلا از درس خواندن و آموزش دیدن علوم مختلف سخن می گویند ولی علی محمد شیرازی (باب) از سوزاندن کتب علمی.
او در این باره می گوید: همه کتب علمی جز آثار خودشرا آتش زده و نابود کنند و تنها آثار خودش را تعلیم و تدریس داشته باشند.
کدام عقل سلیمی این کار را می کند؟؟؟
در اینجا به چند نمونه از احکامی که باب در این باره صادر کرده است، اشاره می کنیم:
1. لا یجوز التدریس فی کتبه غیر البیان»؛ جایز نیست کتابی غیر از بیان تدریس شود.(1)
2. در حکم محو و نابودی کلیه کتب مگر کتب نوشته شده در مورد بابیت(2)

بر این اساس علی محمد شیرازی همه پیروان خود را از تحصیل منع کرده است و بابیان و پیروانشان یعنی بهائیان باید علوم روز و تکنولوژی را کنار گذارند و مانند دو قرن پیش زندگی کنند، حتی علوم رایج آن روزگار را نیز باید کنار بگذارند و فقط کتب علی محمد شیرازی را بخوانند و مستفیض شوند.

پانوشت

1. کتاب بیان، ص30.
2. کتاب بیان ص 198.

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


12 − هشت =