اثرپذيري بهائيت از مسيحيت

حسین علی نوری (مدعي نبوت و الوهيت و سركرده جريان بهائيت) در گفتار و نوشتارش تأثیرات بسياري از دیگران پذيرفته است كه در نوشته‌هاي گذشته به نمونه‌هاي فراواني از آن‌ها اشاره كرديم.

در اين نوشته به نمونه از تأثيرپذيري حسين علي نوري (بهاء) از مسيحيت اشاره مي‌كنيم:
در گفتار و نوشتار سران بهائيت بسيار ديده مي‌شود كه پيروان بهائيت را اغنام الله (گوسفندان خدا) مي‌خوانند. از جمله حسين علي نوري (بهاء) پیروان خود را گوسفند می‌خواند و اين گونه می‌نوشت: «فانظروا الخلق کالاغنام لا بد لها من راع لیحفظها ان هذا الحق یقین» (1)
روشن است كه این ادبیات برگرفته از انجیل مسیحیان است. در انجیل آمده است، مسیح به پطرس می‌گوید: «پیروانم را شبانی کن و به آنها خوراک بده».

پانوشت
1. اقدس ص 72.
2. یوحنا، باب 21، آیه 15 – 17.

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


پنج − یک =