اصحاب مستبصر بهائيت در دوران شوقي افندي

از ويژگي هاي مهم بهائيت در دوران سركردگي شوقی افندی، استبصار و برگشت سه تن از اصحاب بزرگ بهائيت است كه هر سه نيز كتابهايي در نقدي بر بهائيت نوشته اند:
سه تن از اصحاب بزرگ شوقی افندی (نوه دختري عباس افندي و سومين سركرده بهائيت كه ولي امر الله خوانده مي شود) از بهائیت بازگشتند:
1. عبد الحسین آیتی (آواره)
2. فضل الله مهتدي صبحی
3. حسن نیکو

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


نه + 2 =