فلسفه تقليد در فروع دين

پرسش :
حكمت و فلسفه تقليد در فروع دين (احكام) چيست؟

پاسخ :
به دلیل عقل و بناى عقلاى دنیا که جاهل در هر مساله اى باید به عالم و متخصص آن رشته رجوع کند.
آیا شما هرگاه مریض شوید از طبیب دستور نمى گیرید؟ در ساخت يك بنا از  نقشه و دستور مهندس و معمار پيروي نمي كنيد؟ ما در زندگي روزمره نمي توانيم در همه امور زندگي تخصص پيدا كنيم، به همين خاطر در بسياري از امور از ديگران  تقليد و پيروي مي كنيم و اين طبيعي و امري عقلي است، بر اين اساس احکام دین را نیز باید از متخصّصان آن فراگرفت، چون ما تخصصي در به دست آوردن احكام دين نداريم.

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


هشت + یازده =