ترفندشناسي بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر (سنة الستين) 1

يكي از ويژگي‌هاي فرقه‌هاي انحرافي، بهره‌برداري از متون مقدس در راستاي اهداف فرقه‌اي است. بهائيت به عنوان فرقه‌اي كه مدعي ظهور موعود دين اسلام است، در صدد توجيه عقايد خويش از طريق تطبيق پيشگويي ظهور در روايت مفضل بن عمر بر مدعاي خويش است، از اين‌رو ترفندهايي به كاربسته است تا اين روايت را بر مدعاي خويش منطبق جلوه دهد. در اين بخش برخي از اين ترفندها بازشناسي مي‌شود:

1. فريب دادن و گمراه ساختن

در اعتقادات مي‌بايست مطالب با «اقناع علمي» كافي مطرح شود و در واقع بايد «عقلانيت» حكمفرما باشد. در اين صورت ديگر توهين به مخاطب جايي ندارد.

بهائيت در جايي كه پاسخ كافي و مستدلي به پرسشي ندارد، با جوسازي و اهانت براي مغلوب جلوه دادن حريف تلاش مي‌كند. ابوالفضل گلپايگاني (مبلغ بهائيت) در پاسخ شخصي كه روايت مفضل بن عمر را در كتاب بحار الانوار فاقد تعبير «في سنه الستين» دانسته است، چنين مي‌نويسد:

«از وقايع عجيبه‌اي كه دلالت ظاهره بر جهل و ظلم و بي‌انصافي علماي قوم دارد، اين است كه چون به اين عبارت حديث مفضل كه ذرك شد در كتاب مستطاب ايقان استدلال فرموده‌اند؛ يكي از رؤساي كرمان از اوراق شجره ملعونه في القرآن در جواب گفته است كه عبارت حديث و في سنة الستين نيست، بلكه في شبهة ليستبين است. زهي شگفت كه انسان به اين پايه ابله و جاهل باشد و يا خلق را ابله و نادان شمارد. (1)

2. فضاسازي كاذب

يكي ديگر از ترفندهاي فرقه‌هاي انحرافي، فضاسازي كاذب براي متقن جلوه دادن مبادي استدلال است براي قانع كردن مخاطب، از اين‌رو بهائيت ادعاي تمسك به روايات صحيحه و متفق عليه بين شيعه و اهل سنت را دارد(2) و سعي مي‌كند به دليل شهرت و خوش‌نامي علامه مجلسي، تعبير ادعايي «في سنة الستين» در روايت مفضل بن عمر را به كتاب بحار الانوار مستند سازد: «در بحار الانوار مجلد سيزدهم، تأليف مرحوم مجلسي نيز في سنة الستين نقل شده و مؤلف مي‌فرمايد كه مقصود از سنة الستين درست معلوم نيست و شايد في شبهة ليستبين باشد. از ين جهت، برخي از علما جمله اخير را نگاشته‌اند؛ ولي محققين في سنة الستين نگاشته‌اند.(3)

بايد توجه داشت كه اين ادعا كه مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار چنين احتمالي را مطرح كرده باشد، كذب محض و ناشي از خيالات فرقه‌اي اين گروه است.

ادامه در مقاله بعدي…

پيوست
1. فصل الخطاب، ص 230.
2. الفرائد، ص 51.
3. محاضرات، هفته شانزدهم، ص 747.

نك: فصلنامه انتظار موعود، شماره 49، ص 121 – 122.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


3 × 5 =