تكنيك فرقه‌ها براي جذب نيرو

در اين نوشتار به سه شگرد مشترك ميان فرق انحرافي اشاره مي‌شود كه براي جذب نيرو به كار مي‌گيرند:

1. گردهمايي‌هاي پرشكوه

فرقه‌ها به جاي معرفي خود و بيان توضيحات درباره اعتقادات گروه و اينكه چه برنامه‌هايي دارند، اصرار مي‌كنند كه تنها در صورت حاضر شدن در جلسات گروه مي‌توانيد به فهم مطالب برسيد. (در برخي موارد هم از توضيح مكتوب و غير حضوري امتناع مي‌كنند و معرفي و توضيح عقايد خود را منوط به جلسات حضوري مي‌كنند) در گردهمايي يا جلسه و در اطراف شما همه به حدي مشتاق به نظر مي‌رسند كه شروع به فكر كردن مي‌كنيد و به خودتان مي‌گوييد يك اشكالي در من هست.
آنان محيطي را خلق كرده‌اند كه شما در آنجا احساس ناراحتي مي‌كنيد و به خود مي‌گوييد شايد من در اشتباهم، از اين‌رو تنها راه خلاصي از آن احساس عجيب را پيوستن به آن‌ها مي‌دانيد. اين شيوه همان فشار گروهي كنترل شده است.

2. فشار رواني شديد و پيوسته

سردمداران فرق پيوسته تماس مي‌گيرند و مدام به بهانه‌هاي گوناگون در محل كار، تحصيل يا حتي سكونت با هدف مورد نظر ملاقات مي‌كنند. با اين حُقه كه فقط يك ساعت با شما كاردارند، شما را به مطالعه، جلسه يا گفتگوي طولاني مي‌كشانند، چون مجبورند فشار را حفظ كنند و گرنه ممكن است شما از محيط كنترل شده ذهني آنان خارج شويد.

3. نفي نام فرقه از تشكيلات

سران تشكيلات‌ها اعم از فكري و … سعي مي‌كنند پيش از درمان، پيشيگري كنند، از اين‌رو به مخاطبان خود مي‌گويند كه يك فرقه نيستند. اين يك اقدام پيشگيرانه در برابر اخطار از جانب دوستان و اعضاي خانواده است، زيرا آنان مي‌دانند كه شما تحت تأثير قرار مي‌گيريد.
در حقيقت برخي فرقه‌ها تا جايي پيش مي‌روند كه به شما مي‌گويند: «شيطان سعي خواهد كرد با فرستادن اعضاي خانواده و دوستان به شما بگويد اين يك فرقه است و اينگونه شما را منصرف كند.» وقتي از اين شگرد استفاده مي شود، اغلب يك نوع منطق غريب در ذهن فرد شكل مي‌گيرد كه «فرستادگان شيطان» خواهند آمد و به آن‌ها خواهند گفت كه اين يك فرقه است، بنابر اين از آنجا كه فرقه از قبل پيش‌بيني چنين اتفاقي را كرده بود، در نتيجه به ذهن فرد تداعي مي‌شود كه گروه درست مي‌گويد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


یک × یک =