دليل لزوم شناخت پيشينه ادعاهاي سران بابيت و بهائيت

پايگاه جامع شناخت بهائيت با بهره گيري از آثار حجت الاسلام محمد علي پرهيزگار مقالات متعددي را در زمينه پيشينه شناسي ادعاهاي سران بابيت و بهائيت منتشر كرد كه در اين نوشتار به حكمت اين كار از نگاه اين پژوهشگر حوزه و دانشگاه مي پردازيم.

از نگاه حجت الاسلام پرهيزگار اين نوع پژوهش در حوزه بهائيت چند دستاورد دارد:

1. ابطال امي بودن سران بابيت و بهائيت

هنگامي كه ريشه آثار سران بابيت و بهائيت را در آثار مدعيان پيش از آنها مي يابيم و علائمي همچون همجواري و تشابه ادبيات گفتاري و نوشتاري را مي بينيم در مي يابيم كه سران اين تشكيلات سياسي، آثار و آموزه هاي خود را از آثار و آموزه هاي پيشينيان خود دريافت كرده اند، بر اين اساس امي بودن (درس نخوانده بودن) آنان به اين معنا كه آموزه ها و آثار خود را از ديگران نگرفته باشند، باطل مي شود.

2. ابطال بديع بودن و تازگي آموزه هاي سران بابيت و بهائيت

برخي با برخورد با آموزه هاي بابيت و بهائيت به ويژه در حوزه باطني گرايي، گمان مي كنند كه اين جريان آموزه هاي تازه اي دارد و از اين جهت جذب آن مي شوند؛ ولي با معرفي پيشينه اين جريان، اين گمان باطل شده و الگوگيري اين جريانها از پيشينيانشان ثابت مي گردد و افكار عمومي در مي يابند كه اين آموزه ها نه تنها اصالت ندارد، بلكه پيش از بابيان و بهائيان نيز مطرح و باطل شده است.

بر اين اساس افكار عمومي در مي يابند كه نه تنها بابيت و بهائيت توان بيان معارف بديع و تازه را ندارد، بلكه توان بازنگري در آموزه هاي پيشينان خود را نيز ندارد. همچنين مخاطبان در مي يابند كه اين گونه ادعاها داراي سابقه طولاني اي از صدر اسلام تا كنون دارد.

مقالات مرتبط

1. سابقه ادعاهاي الوهيت سران بابيت و بهائيت در نصيريه، حروفيه و نقطويه 

2. پيشينه تعاليم بهائيت در موضوع تشبيه و تجسيم خدا 

3. پيشينه ادعاهاي مهدويت، نسخ اسلام و الوهيت سران بابيت در جريان‌هاي حروفيه و نقطويه 

4. پیشینه گرایش بابیت و بهائیت به حروف در مغیریه و اسماعیلیه 

5. پيشينه ادعاهاي مظهريت و الوهيت سران بابيت و بهائيت در جريان‌هاي باطني شيعه 

6. ريشه باطني گرايي بابيت و بهائيت در جريان هاي باطني شيعه و نقد آن 

7. پيشينه‌شناسي و نقد ادعاي نبوت سران بابيت و بهائيت

8. پيشينه‌شناسي و نقد ادعاهاي بابيت و مهدويت علي‌محمّد شيرازي (باب)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سیزده − 11 =