سوء استفاده رسانه‌ای از دیدار فائزه هاشمی با عضو ارشد بهائیت

چند روزی است رسانه های ایران به خبر دیدار فائزه هاشمی با عضو ارشد تشکیلات بهائیت پرداخته و آن را تحلیل می کند؛ غافل از آن که طرف مقابل خود در پی قبح شکنی و رسانه ای شدن این خبر است و می خواهد رسانه های مخالف این کار را برایش انجام داده و جنجال آفرینی کنند؛ چرا که اگر دنبال پنهان کاری بودند، اصلاً خبر و تصاویر این دیدار منتشر نمی شد، مانند هزار دیداری که برگزار می شود و هیچ عکس و خبری از آن منتشر نمی شود.

این جنجال رسانه ای کمک شایان توجهی اولاً به دیده شدن بهائیت و ثانیاً به مظلوم نمایی این جریان سیاسی و ثالثاً مطرح کردن و انسان دوست نشان داده شدن برخی افراد می کرد، از این رو با برنامه ریزی دقیق و حساب شده عکس و خبر این دیدار را تهیه و منتشر کردند تا رسانه های مخالف خود این خبر را در حجم وسیعی منتشر کنند و گاهاً برای استفاده سیاسی و به بهانه نقد برخی افراد، جنجال آفرینی کنند، غافل از آن انتشار این دیدار و بازگویی سخنانی بی ارزش افراد معلوم الحال، سبب استفاده رسانه ای بهائیان می شود و آنان می توانند از این جنجال آفرینی استفاده کنند و خود را به ظاهر محدود، مظلوم و قابل ترحم نشان دهند و در نگاه رسانه های خارجی و مخاطبان داخلی مظلوم نمایی کنند و واقعیت را آنگونه خود می خواهند نشان دهند.

در واقع رسانه هایی که جنجال آفرینی کردند به ظاهر سعی کردند از این دیدار استفاده سیاسی کنند، غافل از آن که هم جریان سیاسی مقابل پیش بینی این جنجال آفرینی را کرده بود، هم تشکیلات بهائیت، از این رو هر یک در پی یارگیری و موجه نشان دادن خود در نگاه مخاطب مورد نظر خود بودند.

باید توجه داشت که بازی رسانه ای از آنچه در ظاهر دیده می شود، پیچیده تر است و بیشتر اوقات افراد خود را در مظن اتهام قرار می دهند تا از موقعیتهای مورد نظر بهترین بهره برداری بکنند…

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


20 − 14 =