بابیت و بهائیت، درس خواندن یا نخواندن؟!

وا عجبا
همه عقلا از درس خواندن و آموزش دیدن علوم مختلف سخن می گویند و سید علی محمد باب شیرازی از سوزاندن کتب علمی.
او در این باره می گوید: همه کتب علمی را به جز آثار خودش، آتش زده و نابود کنند و تنها آثار خودش را تعلیم و تدریس داشته باشند.
کدام عقل سلیمی این کار را می کند؟؟؟
در اینجا به چند نمونه از احکامی که باب در این باره صادر کرده است، اشاره می کنیم:
1. لا یجوز التدریس فی کتبه غیر البیان»؛ جایز نیست کتابی غیر از بیان تدریس شود. کتاب بیان، ص30
2. در حکم محو و نابودی کلیه کتب مگر کتب نوشته شده در مورد بابیت می توانید به کتاب بیان ص 198مراجعه کنید.

1 Comment

  1. پس بهائیان سیزده اصل دارند نه دوازده اصل و آن اصل عقب افتادگی است .و اگر بهائیان یک مقدار عقل خود را بکار بیاندازند متوجه پیشرفته بودن دین اسلام نسبت به حزب خود می شوند.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سه × چهار =