پايان نامه ريشه انحرافات فكري بابيت و بهائيت دفاع شد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فرق تشیع با موضوع «ریشه انحرافات فکری بابیت و بهائیت در جریان‌های افکری پیشین» با درجه عالی و نمره ۱۹/۵ در دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع شد.

استاد محترم راهنما: حجت الاسلام و المسلمین رضانژاد
استاد محترم مشاور: سید علی موسوی نژاد
استاد محترم داور: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا روزبهانی
دانشجو: حجت الاسلام و المسلمین محمد علی پرهیزگار

مکان: سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده
بابیت و بهائیت دو جریان انحرافی معاصر هستند که سعی دارند آموزه‌های خود را دینی، عقلی و تازه جلوه دهند؛ لیکن با کنکاش در عقاید و تعالیم آنان می‌توان به خوبی دریافت که اکثر مدعیات این دو گروهک برگرفته از مذاهب ساختگی و جریان‌های فکری سده‌های گذشته است.
این پایان‌نامه به بررسی الگوگیری بابیت و بهائیت از جریان‌های فکری پیشین (برای نمونه: جریان‌های اسماعیلیه، حروفیه، اهل حق و …) می‌پردازد و ریشه انحرافات فکری سران این دو فرقه را در موضوعاتی همانند ادعاهای الوهیت و نبوت، مهدویت‌گرایی انحرافی و باطن‌گرایی‌ جستجو می‌کند.
در پایان این پژوهش که از آثار کتابخانه‌ای گرد آمده و با شیوه توصیف و تحلیل سامان یافته است، به این نتیجه می‌رسیم که بر اساس مستندات موجود، انحرافات فکری بابیت و بهائیت ریشه در جریان‌های فکری پیشین دارد؛ به گونه‌ای که ادبیات گفتاری و نوشتاری، ادعاهای دروغین الوهیت، نبوت و مهدویت و آموزه‌های فکری و باطنی سران این دو فرقه، تکراری و الگو گرفته از از جریان‌های فکری و باطنی سده‌های پیش از آنان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


6 − 2 =