نشانه الگوگیری بهائیت از ادیان الهی

در اين مقاله به نوشتار كوتاهي از حجت الاسلام و المسلمين محمد علي پرهيزگار مي‌پردازيم كه به نمونه‌هايي از الگوگيري‌هاي بهائيت از ساير اديان اشاره مي‌كند.
اين پژوهشگر حوزه فرق مي‌نويسد: از ادبيات گفتاري و نوشتاري علي‌محمّد شيرازي و حسين علي نوري روشن است كه اين دو بر اثر همجواري و معاشرت، از ديگران الگو گرفته‌اند؛ مانند گوسفند خواندن بهائيان: «فانظروا الخلق کالاغنام لا بد لها من راع ليحفظها ان هذا الحق يقين»(۱)  كه از ادبيات مسيحيان الگو گرفته است. انجيل در گزارشي آورده است كه حضرت عيسي(عليه السلام) به پطرس مي‌گويد: «پيروانم را شباني کن و به آن‌ها خوراک بده».(۲)  تورات نيز از همين ادبيات بهره گرفته و مناجات حضرت موسي(عليه السلام) را چنين گزارش مي‌كند: «پيش از آنکه بميرم التماس مي‌کنم براي قوم اسرائيل رهبر جديدي تعيين فرما؛ مردي که ايشان را هدايت کند و از آنان مراقبت نمايد تا قوم خداوند مثل گوسفندان بي‌شبان نباشند.»(۳)
استاد فرق انشعابي و انحرافي مي‌افزايد: بر اساس آموزه‌هاي بهائيت، پيروان اين جريان بايد با ديگران معاشرت كنند. حسين‌علي نوري در اين‌باره مي‌نويسد: «لتعاشروا مع الاديان».(۴)  او در فرمان ديگري آورده است: «عاشروا مع الاديان بالرّوح و الرّيحان ليجدوا منکم عرف الرّحمن ايّاکم ان تأخذکم حميّة الجاهليّة بين البريّة کلّ بدء من اللّه و يعود اليه انّه لمبدء الخلق و مرجع العالمين.»(۵) فيضي راه‌يابي به جمع غير بهائيان را دليل اين معاشرت مي‌داند: «با هر فرقه بايد معاشرت کند و با آن‌ها مماشات نمايد تا ميان ناس نفوذ و رسوخي پيدا کند.»(۶) بر پايه اين فرمان، ممكن است بسياري از اين شباهت‌هايي كه ميان بابيت و بهائيت هست، در واقع اثرپذيري نباشد؛ بلكه الگوسازي باشد.

پانوشت:
۱. نوري، حسين علي، اقدس، ص ۷۲.
۲. يوحنا، باب ۲۱، آيه ۱۵ – ۱۷؛ همچنين متي، باب ۱۶، آيه ۱۶ – ۱۹.
۳. تورات، سفر اعداد، ۲۷: ۱۲ – ۲۳؛ سليماني اردستاني، عبدالرحيم، درسنامه اديان ابراهيمي، ص ۳۰۰.
۴. نوري، حسين علي، اقدس، ص ۷۳.
۵. همان، ص ۱۳۷.
۶. فيضي، محمّد علي، رساله راهنماي تبليغ، ص ۸۷.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


دوازده − ده =