نوزده، عدد مقدس بهائیان

سلام دوستان، آیا می دانید عدد نوزده، عدد مقدس بهائیان است؟
از آن زمانی که هجده تن از پیروان باب در جریان گریختن او و فرار به سوی تهران به او پیوستند و مجموعا 19 نفر شدند، باب این عدد را مقدس شمرد و از آن پس، باب و بهاء همه چیز را با آن سنجیدند، به عنوان مثال: هر نوزده سال اثاثیه منزل را تعویض کنند، 19 روز روزه بگیرند، روزهای ماه نوزده روز باشد، 19 ماه داشته باشند و …
سه نکته در این میان توجه را به خود جلب می کند:
1. از حسینعلی نوری، که در میان بهائیان به بهاء الله شناخته می شود، نامی در میان این حروف حی آورده نشده است و خود بابیان و بهائیان نیز این مطلب را پذیرفته اند.
2. بسیاری از این پیروان، فامیل و خانواده بودند که چند مورد را که با نگاه به اسم آنان شناخته می شوند را با رنگ جداگانه نمایاندم.
3. در میان این هجده نفر، زنی به نام قره العین وجود دارد که در نوشته های پیشین به احوال او پرداختم. تنها برای یادآوری می گویم که او کسی است که فرمان قتل عموی خود آیت الله برغانی را صادر کرد و فرمان نسخ اسلام، کشف حجاب و مانند آن را داد. او کسی که هنگام اعلام نسخ اسلام می گوید: زنها گلهای خوش بوی باغهای شمایند، خود ببویید و بگذارید دیگران نیز ببویند.
این سخن جز معنای ترویج زِنا، فحشا و مانند آن را دارد.
این سخنان از او که چند روز با حسینعلی نوری و محمد علی بارفروشی که به قدوس شناخته می شود در بدشت به سر برد و خلوتهای چند ساعته داشتند، هیچ غیر منتظره نیست.
حرف در آثار باب، در معنای مومن به ظهور الاهی به کار رفته‌است. به طور مثال، منظور از حروف انجیل و حروف فرقان در آثار او، مومنین به ظهور مسیح و محمد هستند.
شوقی افندی، که نزد بهائیان به ولی‌امرالله شناخته می شود، عبارت «حروف حی» را به Letters Of The Living ترجمه کرده ‌است.
لفظ «حی» بدون احتساب تشدید از لحاظ ارزش عددی در حساب جمل برابر با هجده ‌است و لذا عبارت «حروف حی» بمعنای هجده تن از پیروان نخست باب ‌است. همچنین باب، خود و هجده نفر حروف حی را واحد اول راه بیان نامیده‌است.1
ملاحسین بشرویه‌ای، اولین کسی بود که به باب گروید. پس از او، تا پنج ماه، هفده نفر دیگر نیز به باب پیوستند. این هجده نفر از پیروان اولیهٔ او حروف حی نامیده می‌شوند. در میان این افراد یک زن نیز وجود داشت که طاهره قرةالعین بود.

حروف حی مأمور بودند که آئین بابی را تبلیغ و منتشر نمایند. حروف حی عبارت اند از:
   1. ملا حسین بشرویه‌ای
   2. میرزا محمد حسن برادر ملا حسین
   3. میرزا محمد باقر همشیره زادهٔ ملا حسین
   4. ملا علی بسطامی
   5. ملا خدابخش قوچانی
   6. ملا حسن بجستانی
   7. سیّد حسین یزدی
   8. میرزا محمد روضه خوان یزدی
   9. سعید هندی
  10. ملا محمود خویی
  11. ملا جلیل ارومی
  12. ملا احمد ابدال مراغی
  13. ملا باقر تبریزی
  14. ملا یوسف اردبیلی
  15. میرزا هادی قزوینی
  16. میرزا محمّد علی قزوینی
  17. طاهره قرةالعین
  18. ملا محمد علی بارفروشی (قدوس)
منبع:
1. کتاب حضرت باب، نصرت‌الله محمدحسینی، ناشر: موسسه معارف بهائی، صفحه ۱۹۰

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


16 − 3 =