بیت العدل بهائیان

خلاصه ترین تعریفی که می شود از بیت العدل گفت:
بیت العدل، شورای فتوای بهائیان است.
یعنی 9 نفر در ساختمانی به نام بیت العدل جمع شده اند و با مشورت و نظرات خود، برای پیروانشان تصمیم می گیرند.
مانند مجلس هر کشور و …
یک راهنمایی و رانندگی پیشرفته، اگر از چراغ قرمز رد شدی، اگر فلان کار حرام را انجام دادی، اگر و هزار اگر دیگر
این گروه کرکره دکان خدا را پایین کشیده اند، یعنی به جای خدای سبحان، بایدها و نبایدها، حلال و حرام و … را مشخص می کنند.
اینگونه شما قضاوت کنید، آیا این فرقه الاهی است….
فرقه ای که پس از یک قرن سابقه هنوز حکمی درباره ازدواج با محارم ندارد و بگونه ای مطرح می کنند که اینکار جایز است…
تازه خبر ندارید برخی از احکامش مانند جریمه راهنمایی و رانندگی دو برابر می شود مانند جریمه زنا…
البته صد رحمت به راهنمایی و رانندگی چون فقط یک بار دو برابر می شود ولی بهائیان هر بار دو برابر دفعه قبل می کنند یعنی نه مثال، هجده و سی و شش و ….

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


5 × چهار =