ماه صیام بهائیت فرا رسیده است…

 ۵ ایّام هاء ۱۶۸
۱۱ اسفند ۱۳۹۰
ماه صیام بهائیت
فرا رسید.

ما چند سئوال کوتاه داریم:
چرا بهائیت روزه را در کمال آسانی و در ماه سرما که هیچ فشاری به بدن نمی آید قرار داده است؟
تنها گرسنگی و تشنگی انسان را به خدا نزدیک می کند؟
اصلا روزه بهائیت چه ویژگی ای دارد؟
آیا این تقلید از اسلام نیز که بهائیان همه احکام اسلام را با کمی تغییر به نام خود سند زده اند؟
البته شایان ذکر است که بهائیان چند بند از قوانین روزه اسلامی را جا انداخته اند؟
1. احکام مبطلات روزه و قضای آن مانند ممنوعیت رابطه جنسی به هنگام روزه و …
2. توجه به معنویات و آن چه سبب خود سازی
3. توبه از گناهان در این ماه
4. احسان به دیگران و خیرات
5. مسافر و مریض و … هم معافند یعنی هر کس به بهانه سفر تفریحی و … می تواند از مسافرت فرار کند.
6. و …
البته بسیاری از این موارد مصلحتی به همراه داشته است که شاید یکی از آنها همان جذب حداکثر و دفع حداقلی بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


20 + پنج =