چرا پیامبر اسلام خاتم انبیا و مرسلین است؟

رد خاتمیت پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) به معنای رد نبوت رسول و معجزه او یعنی قرآن است.
لازمه هر دو، انکار رسالت وی است؛ زیرا نپذیرفتن خاتمیت پیامبر به معنای نپذیرفتن آیه ای از قرآن است که پیامبر اسلام صل الله علیه و آله وسلم را خاتم انبیا معرفی کرده است.
نپذیرفتن این آیه یا به این دلیل است که قرآن را به عنوان معجزه جاودان پیامبر انکار کرده ایم یا به این دلیل است که پیامبر در نقل کلام الاهی صادق نیست و دروغگوست و دروغگویی پیامبر به معنای انکار نبوت اوست؛ این در حالی است که بهائیان خود قرآن را به عنوان کتاب آسمانی و پیامبر مکرم اسلام ( صلی الله علیه و اله و سلم) را به عنوان پیامبر الاهی شناخته و معرفی می کنند.

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


ده + نوزده =