1 Comment

 1. با خودش گفتـه بود:

  “يک شب که هزار شب نمي شود”

  رفته بود مراسـم عروسي!

  چند سال بعد

  يکي دل همسـرش را بـُـرد

  در يک مراسم عروسي!

  و چندين سـال بعد

  يکـي دل پسرش را

  آري

  در مکتب ِ مـا

  يک شب ،هـزار شب مي شود…!

  امام صادق (عليه السلام) فرمود: کساني که به اندام زنان (نامحرم) نگاه مي کنند ايمن نباشند از اينکه، ديگران به ناموس آنها نگاه نکنند .

  {وسايل الشيعه، ج 14، ص 171}

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


7 − 4 =