اطلاعيه پايگاه جامع شناخت بهائيت

بدين وسيله پايگاه جامع شناخت بهائيت به اطلاع همه مخاطبان و همراه گرامي مي رساند كه اين پايگاه در نظر دارد با تحولي بنيادي، اين پايگاه را به پايگاهي جامع در زمينه فرق اسلامي مبدل سازد، از اين رو:

1. مقالات فرق شيخيه و بابيت و بهائيت به فرق غالي منتقل مي شود.

2. مقالاتي در زمنيه فرق تشیع، تسنن و غلات ارائه خواهد شد.

3. از همه پژوهشگران و كارشناسان فرق اسلامي دعوت به عمل مي آيد تا مقالات تأليفي خود را براي اين پايگاه ارسال فرمايند تا با حفظ حقوق و ذكر نام، اطلاع رساني شود.

لازم به ياد آوري است كه پايگاه جامع شناخت بهائيت از هر گونه پيشنهاد و انتقادي در اين زمينه استقبال مي كند.

از همراهي شما متشكريم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


6 − 2 =