ديانت بهائي، خرافه زدا يا خرافه افكن

همه پیامبران الاهی از آدم تا خاتم با خرافات مخالف كرده و با شدت به مبارزه با آن برخاسته­ اند؛ ولي گفتار و کردار حسینعلی نوری چيز ديگري را نشان مي دهد و اين در حالي است كه او خود را پيامبر بهائيان مي نامد و سركردگي آنان را بر عهده دارد. در باب خرافه زادايي، یک مورد هم از او سراغ نداریم؛ اما در باب خرافه افکنی موارد بسیاری وجود دارد که با نگرشی در بهائیت، موارد بسياري را خواهيم يافت، از جمله تعویض لوازم منزل پس از 19 سال، به دیوار نزدن تخم مرغ و مانند اینها…)
یکی از پندارهای خرافی جاهلیت و پیش از اسلام که پیامبر معظم اسلام با آن مبارزه کرد، فرزندکشی بود که در سه زمینه انجام می شد:

1. ترس از تأمین هزینه زندگی
2. هدیه به پیشگاه بت و بتکده
3. ننگ نامی
در بخش یکم و دوم، تفاوتی میان دختر و پسر نبود، لیکن نوع سوم ویژه دختران بود. قرآن کریم تمامی اقسام سه گانه را محکوم کرده و فرزند کشی را یکی از جنایت­های بزرگ بشری معرفی فرمود.
اصولا پیام خداي سبحان به تمامی مردم این است: «و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون»1 یعنی ره­آورد انبیای الاهی در مکتب هیچ بشری یافت نمی شود. تعالیم پیامبران به گونه ای است که بشر بدون اتصال به منبع وحی، توان دستیابی به آنها را ندارد. گرچه انسانها به معلومات خود می نازند: «فرحوا بما عندهم من العلم»2 اما آنها علوم مادی فریبایی هستند که اگر در اختیار خداجویان و دین مداران نباشد، ثمره ای جز توّحش، چپاول و  غارتگری ندارند.
پانوشت:
1. سوره بقره، آیه 151.
2. سوره غافر، آیه 83.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


هجده − 9 =