خانه بهاء الله در بغداد تخريب شد…

بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم كه بیت اعظم، بیت مبارک حضرت بهاءالله در بغداد تخريب شد و بيت العدل بهائي نيز در اين خصوص پيامي تسليتي صادر كرد و اين واقعه را به همه بهائيان تسليت گفت و پيام را با اين متن به پايان برد: «از آستان جمال اقدس ابهی رجا می‌نماییم که به بندگان باوفایش استقامت و قدرت تحمّل این ضربۀ شدیده را عطا فرماید.»

از اين رو ما نيز به بهائيان تسليت مي گوييم؛ ليكن از چهار نكته نبايد غافل شويم:
1. يكي از تعاليم بهائي، ترك تعصبات است، پس نبايد نسبت به خشت و گِل و خانه دل بست و تعصب داشت.
2. اين عمل مغرضانه نبوده است، زيرا تخريب در عراق صورت گرفته است نه ايران كه بخواهيم آن را توطئه و … بخوانيم.
3. انسان ها، بهائي باشند يا مسيحي يا يهودي يا … همه بنده يك خدايند؛ پس اين كه بهائيان را بنده جمال اقدس ابهي (جناب بهاء) بدانيم، شرك است.
4. انسان ها از آن جهت كه بنده خدايند و تنها قادر مطلق خداست، تنها بايد از خدا ياري بخواهند، نه از بنده خدا؛ پس اگر ضربه شديدي هم وارد مي آيد، بايد از خدا كمك بخواهيم نه از جمال اقدس ابهي.

2 Comments

    • البته پيامبر خدا هم مسجد ضرار را خراب كردند، چون محلي شده بود براي فساد.
      خونه حسين علي ميرزا، از مسجد خدا كه بالاتر نبوده است.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


20 − 18 =