دلیل فلسفی بر وجود مهدی موعود (عج)

پاسخ فلسفی آیت الله جوادی آملی به وجود مهدی موعود (عج):
آیا دلیل فلسفی بر اثبات وجود آن حضرت وجود دارد؟ درباره وجود مبارك حضرت حجّت‏(عج) «برهان عقلی بر امكان» اقامه می‏شود؛ یعنی بر اساس حكم عقل، ممكن است انسان كاملی عمر طولانی داشته باشد.
ما به دیدن عمرهای كوتاه عادت كردیم؛ اما اگر شخصی، از همه علل و عوامل طبیعی آگاه باشد و آنچه برای او سودمند است، فراهم كند و از آنچه برای او زیانبار است بپرهیزد، می‏تواند عمر طولانی داشته باشد. این مسئله خارق عادت است؛ نه خارق عقل.
معجزه هم چیزی خارق عادت است، نه خارق عقل. علم نیز به چنین چیزی راه نیافته است، زیرا علم به امور عادی راه دارد؛ نه امور غیر عادی. كرامت نیز در امور خلاف عادت جاری است.

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


هفده − 1 =