آداب و شرایط ازدواج در دیانت بهائی

ازدواج در بهائیت رسوم و آداب مخصوصی ندارد و بهائیان در هر كشوری كه ساكنند و از هر نژادی كه باشند می توانند آزادانه طبق فرهنگ موجود مراسم خود را برگزار نمایند.
 اما حدود و اصولی هست كه ازدواج بهائی را متمایز می گرداند:
1- شرط ازدواج رضایت طرفین(دختر و پسر) و رضایت والدین است یعنی اگر دو نفر همدیگر را می خواستند و مادر یا پدر هر یک از طرفین نمی خواستند این ازدواج سر نمی گیرد چون رضایت شرط است.
2- ازدواج با غیر بهائی (برای تولید نسل) جایز است.
3- مدت دوره نامزدی حداكثر 95 روز است و بلافاصله عقد و ازدواج واقع می شود.
4- میزان مهریه، حداقل 19 مثقال نقره (در زمان فعلی حدود 100هزار تومان) و حداكثر 95 مثقال طلا است كه البته بهائیان به حداقل توصیه شده اند تا ازدواج سر گیرد و تولید نسل انجام شود.
البته باید بدانید که برای زنان روستایی 19 مثقال نقره و برای زنان شهری 19 مثقال طلا مهریه قرار داده شده است.
5- در ازدواج تاكید بر وصلت با دور (غیرفامیلی) است ولی از ادواج با محارم به غیر از زن پدر نهی نشده است.
در مورد “محرمیت” هنوز حدودی تعیین نشده و حدود آن در آینده توسط بیت العدل اعظم معین خواهد شد.

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


20 − 15 =