چرا کسی مساجدی را که سید علی محمّد باب خواست، نساخت؟

علی محمد باب شیرازی، بنیان گذار فرقه بابیت در باب 2 از واحد 5 کتاب خود یعنی بیان می نویسد:
شایسته است بر توانمندان در بیان که 18 مسجد جدا، جدیدا به نام حروف حی من یظهره الله بنا کنند که مدل باشد از برای حروف حی اول و در آنها تسبیح و تقدیس و توحید و تعظیم الاهی را به جا آورند و در آنها هر قدر که توانند ارتفاع دهند مصباح را که در آن اسراف نبوده و نیست.1

همیشه جای این پرسش بوده است که چرا بهائیانی که باب را مبشر خود میدانند، fبه دستور او مبنی بر ساخت هجده مسجد، اعتنایی نکردند؟
پانوشت:

1.هوشنگ گهرریز، حروف حی، ص 3.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


پنج × 1 =