بهائیت چیست، دین یا فرقه؟

از شما خوانند محترم می پرسیم:

یک دین چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

و اینکه اگر بهائیت یک دین است، چرا هست؟

اگر بهائیت یک دین نیست، چرا نیست؟ پس چیست؟

از این که پاسخ های خود را برایمان ارسال می کنید، سپاس گذاریم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


شانزده + 4 =