بهائیان و قیام خونین 15 خرداد 1342

در پرونده سپهبد بهائی پرویز خسروانی سند قابل توجهی به چشم میخورد که از جهت نشان دادن  عمق روابط میان حکومت پهلوی و بهائیان بسیار حائز اهمیت است بویژه آنکه این سند مربوط به قیام خونین 15 خرداد 1342 و حمایت علما و مردم قم  از حضرت امام خمینی (ره) است، بهائیان، بلافاصله با ارسال  نامه ای به سپهبد  پرویز خسروانی فرمانده ژاندارمری ناحیه مركز (1) ضمن ابراز خوشحالی از این كشتار وحشیانه (كه نهایت مدنیت و اخلاق آنان را می رساند) از سردمدارهم مسلک خود در این جنایت تشكر كردند:
تیمسار سرتیپ پرویز خسروانی فرماندهی ژاندارمری ناحیه مركز
تاریخ یكصد و بیست ساله جهان بهایی، بخصوص در ایران همواره مشحون از شهادت نفوس و تاراج دارائی و اموال آنان به دست اراذل و اوباش و به تحریك ارباب عمائم و یا افرادی نادان بوده است؛ ولی در خلال صفحات این تاریخ همواره ستاره های درخشانی در مقامات دولتی وجود داشته اند كه با توجه به وظایف اساسیه وجدانیه و اجتماعی خود نوع دوستی و عدالت گستری نموده و به كرّات مانع تجاوز رجاله و یا علمای بدعمل شده اند. در اثر همین حسن تشخیص و میهن دوستی و نوع پروری واقعی آنان در واقع آبروی كشور مقدس ایران تا اندازه ای محفوظ مانده و از سوء شهرتی كه دیگران ایجاد نموده اند كاسته شده است.
زحمات و خدمات و سرعت عمل تیمسار نیز در جلوگیری از تجاوز اراذل و اوباش و رجاله (2) كراراً در سنین اخیره در این محفل مذكور شده است، بخصوص در این ایام كه بحمدا لله اولیای امور نیز به رأی العین سوء عمل جهلای معروف به علم را مشاهده كرده و هر دیده منصفی رذالت و جهالت و پستی فطرت این افراد را گواهی می دهد.

یقین است عموم دوستداران مدنیت و علم و اخلاق و دیانت زحمات تیمسار را با دیده احترام و تقدیر نگریسته و تاریخ امر بهایی آن جناب را در ردیف همان چهره های درخشان حافظ و نگهبان مدنیت عالم انسانی ثبت و ضبط خواهد نمود. با رجای تأیید20/3//42 منشی محفل (3)

1. (5 روز بعد از این واقعه).
2. رجاله، به معنی همان اراذل است.
3. مركز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده سپهبد پرویز خسروانی، نقل از روزنامه کیهان، شماره 18980، مورخ 1/10/86، ص8.
منبع: در جست و جوی حقیقت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


12 − دو =