انشعاب در دیانت بهائی

پس از مرگ شوقی افندی کشمکش شدیدی بین بهائیان بر سر جانشینی در گرفت، بسیاری از آنان رهبری همسر آمریکایی او روحیه (ماری) ماکسول را پذیرفتند.

در کنفرانس ویژه ای که با حضور سران مهم فرقه بهائیت در لندن تشکیل شد، 9 نفر به عنوان اعضای مجلس بیت العدل انتخاب شدند.
ریاست این گروه که به بیت العدل حیفا شهرت یافت، با روحیه ماکسول بود. او نیز در سال 1378 هجری شمسی از دنیا رفت.
همزمان با رهبری روحیه ماکسول، چارلز میسن ریمی که فرزند یکی از روحانیون کلیسای ارتدوکس بود نیز ادعای جانشینی شوقی افندی را کرد و گروه بهائیان ارتدکس را پدید آورد. امروزه این گروه در آمریکا، استرالیا و هندوستان و چند کشور دیگر پراکنده اند.
عده دیگری از بهائیان نیز پس از مرگ شوقی به رهبری جوانی از بهائیان خراسان، به نام جمشید معانی روی آوردند. این جوان خود را سماالله نامید.
هواداران او نیز در اندونزی، هند، پاکستان و امریکا پراکنده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


پنج × 2 =