مقدس نمايي خرافات در بهائيت

 خرافه زدایی از وظایف انبیاء الاهی است.
پیامبر خاتم صلي الله علیه و آله و سلم با خرافات مبارزه و از اشاعه آنها جلوگیری می کرد. ايشان از جمله از زنده به گور کردن دختران، فال بد زدن و امثال آنها نهی مي كند و اين كارها را خرافه مي خواند.
اما آن چه در بهائيت ديده مي شود، اين است كه پيامبر بهائيان به جاي خرافه زدايي، براي توجيه برخي از كمبودها، دست به دامان مقدس نمايي خرافات شده است كه از جمله مي توان به مقدس نمايي اعداد خرافي 9 و 19 اشاره كرد.
حال یک سئوال کوتاه از بهائیان:
حسين علي نوري كه مدعي نبوت است، با کدام خرافه مبارزه کرده و مردم را از کدام خرافه باز داشته است؟ جز اين است كه ايشان به جاي خرافه زدايي، خرافي آرايي و خرافي افكني كرده است؟
يكي از خرافه هاي بهائي كه هيچ منشاء عقلي و نقلي ندارد، عدد نوزده است كه بر گرفته از فرقه هايي چون حروفيه و نقطويه است و در ميان بهائيان از تقدس ويژه اي بر خوردار است و بهاء الله، سركرده بهائيت همه چيز را با اين عدد مي سنجد و سال را به 19 ماه و ماه را به 19 روز تقسيم مي كند.

2 Comments

  1. واژه خرافه از عربی گرفته شده است؛ در روایتی از محمد ، پیامبر اسلام ، نقل شده است که خرافه مردی از قبایل یمن بود و مدتی توسط اجنه ربوده شد و پس از مدتی به قبیله اش بازگشت و هنگامی که رویدادهای عجیب از زندگی جنیان را بیان می‌کرد، در میان اعراب به شهرت رسید.

    • دوست عزيز، سلام، ما كاري به اينكه اين واژه از كجا آمده است، نداريم (كاري هم به سند اين نقل قول شما نداريم) و تعريف شما را هم تاييد نمي كنيم، بلكه مرادمان اين است كه آيا حسين علي بهاء با خرافات چگونه بر خورد كرده است، تأييد و ترويج يا تكذيب و مبارزه؟

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


7 − 5 =