تبلیغ علنی بهائیت در پاساژ علاء الدین تهران

توزيع کتاب هاي بهاييان بر روي موبابل در بستري از غفلت مسولان هرروزه در حال انجام است.

به گزارش تهران پرس تمام کساني که پس از خريد موبايل اپل خواهان نصب نرم افزارهاي مربوطه مي شوند پس از نگاهي به برنامه هاي نصب شده درمي يابند که ؛کتاب “کلمات مکنونه”بهاييان هم به دو زبان فارسي و انگليسي بر روي موبايل هاي آنها نصب شده است.

هر روزه دهها و بلکه صدها مورد از اين نصب هاي عمدتا ناآگاهانه صورت مي گيردو متاسفانه نمي توان خوشبين بود و دست هاي پشت توزيع حسابشده اين کتب انحرافي آنهم در پايتخت جمهوري اسلامي را نديد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


12 − هفت =