ابوالفضل گلپایگانی از پیشگویی بهائیان می گوید…

ابوالفضل گلپایگانی می گوید:
«اهل بهاء بر این باورند که همه صحف الاهیه و کتب سماویه که در عالم وجود دارد بر این بشارت متفق است که در آخر الزمان به سبب طلوع دو نیر اعظم در سماء امر الله، عالم رتبه بلوغ یابد و دوره اوهام و خرافات طی شود و ظلمت اختلافات دینی از عالم زایل گردد و جهان بر کلمه واحده استقرار یابد، کینه های دیرینه در صدور (دلها) محو شود، عداوت و بیگانگی امتها به محبت و برادری تبدیل گردد، جنگ برافتد بلکه آلات دشمنی به ابزار کسب تبدیل گردد و غبار ظلم و فتام ستم در جمیع اقطار عالم فرو نشیند.»1

بهائیان حق طلب، آگاهند که وضع جهان امروز، دروغ بودن گفتار مدعیان دیروز را نشان میدهد. به اعتقاد اهل بهاء، پس از ظهور باب و بهاء، می بایست عالم پر از عدل و داد می شد، همچنان که پر از ظلم و جور بود و حال اینکه چنین که نشد هیچ، بلکه ظلم و ستم گسترش یافته است؛ جنگ و کشتار به گونه ای شده که دیگر شخص را نمی کشند، نسل را می کشند و این گسترش ادامه دارد تا منجی واقعی عالم بشریت یعنی مهدی صاحب زمان عج الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیاورند و عالم ستم گرفته را از عدل و داد پر کنند.

البته نکته ظریفی در پایان کلام جناب گلپایگانی هست و آن اینکه «آلات دشمنی به ابزار کسب تبدیل شود» و در حال حاضر چنین شده است؛ چون امریکا و اسرائیل و دیگر جنگ طلبان پیوسته به طراحی و خرید و فروش انواع سلاح جاسوسی، کشتار شخصی و جمعی مشغولند و اینگونه درآمدی بس فراوان دارند و هر از چند گاهی برای آن که سلاحهایشان کارکردی داشته باشد، جنگی به راه انداخته و ساخته های خود را یا امتحان می کنند یا مصرف…

پانوشت:
1. بهائی چه می گوید، ج 1، ص 8.
[subscribe2]

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


چهار − 1 =