چه كساني من يظهره الله شدند؟

پیش از حسینعلی نوری کسانی بودند که ادعای جانشینی باب يا به اصطلاح، من یظهره اللهی کردند، از اين رو به جهت تقدس عدد 9 نزد بهائيان، از 9 تن از من يظهره الله ها نام مي بريم:
1- سید اعمی هندی
2- حسین میلانی
3- سید اعمای دیگر
4 – میرزا اسدالله دیان
6 -میرزا عبدالله متخلص به غوغا
7- میرزا موسی قمی
8 – ملا محمد لال زرندی
9 – میرزا هاشم کاشان
حسینعلی بهاء، برخی از این نگون بختان را با آن که توبه کرده و غذرخواهی کردند، سر به نیست کرد.
منبع: تنبیه النائمین (رساله عمه) ص 26.[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


15 − 2 =